Linda, Sonia, Hania oraz Malena i Milan, pojechali z prezentami i uczestniczyli w uroczystej kolacji wigilijnej w Domu Dziecka w Izdebnie.
Po tradycyjnej wigilijnej wieczerzy i podzieleniu się opłatkiem, podopieczni zaprezentowali piękne świąteczne przedstawienie, a potem odbyło się rozdanie prezentów.
Radości nie było końca, dzieci otrzymały prezenty, które sobie wcześniej wymarzyły.