Fundacja Duval przekazała wcześniej zakupione obrazy do Domu Dziecka w Izdebnie.
Obrazy przystroiły i ożywiły jadanie.
Przekazaliśmy również meble biurowe, które Fundacja otrzymała od firmy Seco Tools.