O Fundatorze

Mark Stanisław Duval jest obywatelem Wielkiej Brytanii narodowości polskiej.
Urodził się w roku 1944 w Szanghaju. Kształcił się w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył studia prawnicze. Od roku 1966 pracował jako prawnik, następnie do roku 1997 piastował funkcję Senior Partner w londyńskiej firmie prawniczej.
Obecnie jest konsultantem i dyrektorem w licznych firmach międzynarodowych. W różnych częściach świata jest partnerem lub inwestorem w przedsięwzięciach wielu branż, między innymi w branży nieruchomości.
Mark Duval jest założycielem Fundacji Duval.
Ma dwie dorosłe córki: Camillę i Alexandrę.
Jego żoną jest Bozenna Duval, która pełni funkcję prezesa różnych spółek, zajmuje się jego prywatnymi inwestycjami w Polsce i za granicą oraz wspiera działalność Fundacji Duval.