O Fundacji

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, została ustanowiona przez Marka S. Duval (Fundatora) i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami).

Głównymi założeniami Fundacji są: organizowanie pomocy na rzecz ubogich, chorych i niepełnosprawnych – w szczególności dzieci i osób starszych, a także między innymi zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin; dofinansowywanie imprez charytatywnych, koncertów i wystaw; wspieranie i promowanie działalności artystów i sportowców.

Idea powołania Fundacji zrodziła się z potrzeby niesienia pomocy.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja Duval jest organizacją o charakterze non-profit.

Organami Fundacji są:

  1. Rada Fundacji
  2. Zarząd Fundacji

Na członków Rady Fundacji powołani zostali:

  • Mark S. Duval
  • Marcin Rakowski
  • Matthew John Morgan

W skład Zarządu powołani zostali:

  • Linda Sztyller- Prezes Zarządu Fundacji
  • Bożenna Duval – Członek Zarządu Fundacji
  • Malena Kowalska – Członek Zarządu Fundacji

Księgowa Fundacji: Ewa Makaruk – DEM Sp. z o. o.

Prawnik Fundacji: Kancelaria Adwokacka Rakowski & Wspólnicy