Bezdomni z Kotowa żyją skromnie. Na jednego z mieszkańców miesięcznie przypada około 50 złotych. Większość dorosłych mieszkańców to bezrobotni. Najgorzej jest w zimie, bo latem mogą dorobić w lesie. Ich szef Adam Drewniak dwoi się i troi, by mogli przetrwać ten najcięższy czas, dlatego zwrócił się o pomoc do nas.
Po raz kolejny Fundacja Duval postanowiła wesprzeć mieszkańców Kotowa w gminie Bircza, gdzie schronienie znalazło czterdzieścioro bezdomnych z całej Polski. Tym razem kupiliśmy mieszkańcom tak bardzo potrzebne do pracy w lesie obuwie oraz środki czystości.