Po imprezie charytatywnej, którą zorganizowaliśmy 16-07-2005 dzięki naszym przyjaciołom z klubu Stalowe Magnolie w Krakowie, postanowiliśmy pomóc Zespołowi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Nr 2 z Krakowa. W budynku Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego niedawno wybuchł pożar. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale straty materialne są duże. Przekazaliśmy na rzecz Placówki kwotę 5.000 PLN na remont po pożarze.

Fragment Placówki po pożarze