Fundacja przeznaczyła kwotę kilku tysięcy złotych na zakup drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia gabinetów medycznych w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Kopernika w Warszawie.