Fundacja Duval zakupiła dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Kutnie wyprawkę szkolną tj. plecaki oraz artykuły papiernicze.