Fundacja Duval miała przyjemność wspierać zorganizowanie wspaniałej wakacyjnej kolonii dla grupy dzieci z Domu Samotnej Matki w Warszawie i dzieci z rodzin najuboższych.