Fundacja Duval przekazała 1 000 zł na cele statutowe WOŚP.