Fundacja Duval sfinansowała zakup Wirówki WKS do Masażu.