Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Tomisławicach poprosiła Fundację Duval o pomoc w zakupie potrzebnych dla Wychowanków nowych kompletów ręczników oraz koców.