Fundacja Duval sfinansowała zakup łóżek dla podopiecznych Ośrodka.