Aby pozwolić zapomnieć o trudnych chwilach dzieciom będącym pod opieką rodziny zastępczej / pogotowia rodzinnego w Powiecie Grójeckim, na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnego w Grójcu, Fundacja Duval, pomogła już zresztą nie po raz pierwszy i ufundowała plac zabaw dla dzieci.