Tuż przez groźnymi mrozami postanowiliśmy kupić bardzo potrzebny piec centralnego ogrzewania do Domu Samotnej Matki w Lucimi.