Przez jeden z weekendów sierpnia na obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyły się VI Międzynarodowe Igrzyska SportoweONKO-OLIMPIADA 2016” dla dzieci z chorobą nowotworową. Igrzyska zorganizowała „Fundacja Spełnionych Marzeń” razem ze swoimi partnerami i sponsorami, w tym właśnie, po raz trzeci już Fundacją Duval. Poza wkładem finansowym, który stał się dla nas już pewnego rodzaju tradycją, pracownicy i przyjaciele Fundacji Duval zaangażowani byli jako wolontariusze w trakcie trwania tej kilkudniowej imprezy opiekując się tym razem drużyną z Rumunii. Uczestnikami imprezy były dzieci i młodzież z 15 ośrodków onkologicznych z Polski oraz z pięciu krajów europejskich: Litwy, Słowacji, Węgier, Rumuni i Ukrainy. W „ONKO-OLIMPIADZIE 2016” udział wzięło ogółem 180 zawodników.
Jak zwykle, udział w Onko-olimpiadzie to dla nas ogromne przeżycie i niesamowicie wzruszające chwile.