Fundacja Duval otrzymała w darze meble biurowe od firmy Seco Tools Poland Sp. z .o.
Meble zostały przekazane do Gimnazjum nr 45 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie. Oby służyły młodzieży jak najdłużej.