Zakup materiałów plastycznych na zajęcia koła plastycznego dla dzieci z rodzin ubogich, uczniów SP im. Ks. T.A. Leszczyńskiego w Mikłusach.
Zgodnie z zapotrzebowaniem Fundacja Duval kupiła: farby, bloki, kredki, kleje, flamastry, bibuła, ołówki i wiele innych potrzebnych artykułów do zajęć plastycznych.