Wsparcie Koła Plastycznego ze Szkoły Podstawowej w Mikłusach poprzez zakupienie materiałów plastycznych.