Fundacja Duval udziela wsparcia finansowego dla „Topolski Memoir” zlokalizowanego w Wielkiej Brytanii.