Duża ilość zabawek dla wychowanków Domu Małego Dziecka nr 16 w Warszawie.
W zakup i rozdawanie prezentów zaangażowana była także córka Lindy Sztyller (Prezes Fundacji), 6 letnia Sonia, którą widać na zdjęciach z jaką radością rozdawała prezenty.