Fundacja Duval wspiera finansowo Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego.
Instytut jest niezależną instytucją finansową. Do dnia dzisiejszego prowadzi swą działalność jedynie ze składek członkowskich oraz darów.