Fundacja Duval często sama znajduje ośrodki potrzebujące wsparcia. Tym razem dotarliśmy do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem. Kupiliśmy i wysłaliśmy paczki z potrzebnymi na co dzień kosmetykami do pielęgnacji dla każdego Podopiecznego.