Zakupy żywności dla organizacji CORE do Ośrodka Pomocy Uchodźcom z Ukrainy w Przemyślu