W Kwietniu 2021 rozpoczęliśmy współpracę z Jeronimo Martins Polska, właścicielem sieci sklepów Biedronka.
W związku z podpisaną umową i ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, nasi wolontariusze odbierają żywność z dwóch sklepów w pobliżu siedziby Fundacji i przekazują ją do najbardziej potrzebujących z okolic objętych naszą działalnością.
W tym miejscu bardzo dziękujemy naszym wolontariuszom, którzy dzielnie codziennie rozwożą żywność do osób ubogich, starszych, samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujących.
Dziękujemy Oli, Kasi, Marzenie, Ewie, Małgosi, Ks. Pawłowi, Ani i innym zaangażowanym w pomoc w dystrybucję jedzenia.
Na przestrzeni miesięcy zrobiliśmy i dalej robimy dostawy między innymi do:
schroniska dla bezdomnych kobiet Emaus na ulicy Stawki w Warszawie
– do Domu Samotnej Matki i Dziecka na ul. Szymanowskiego w Warszawie
– do Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot na ulicy Marywilskiej
– oraz do wielu indywidualnych osób w potrzebie