Fundacja Duval wsparła finansowo Stowarzyszenie “Rodzina Ponarska” przekazując dar w wysokości 2.000 PLN.