Przy współpracy ze wspaniałymi uczniami szkoły podstawowej PSP EDU BENE NR 41 w Warszawie, której uczniowie w ramach wolontariatu napisali listy “od Świętego Mikołaja” do dzieci, które przebywają w Domu Samotnej Matki w Łodzi spowodowaliśmy, że każdy mały mieszkaniec tego domu dostał list od Mikołaja 🙂
Ponadto, uczniowie szkoły napisali również listy do Powstańców Warszawskich. Bardzo dziękujemy za ten piękny gest uczniów.